ReMusica Festival

SELINI STRING QUARTET

  • Date: April 7, 2022
  • Location Salla e Kuqe, Prishtinë
  • Venue:

SELINI STRING QUARTET

Concert 

SELINI STRING QUARTET

NADIA KALMYKOVA violin l violinë

LJUBA KALMYKOVA violin l violinë

LOREDANA APETREIi  viola 

LOUKIA LOULAKI cello ​​l violonçel

Guest Artists:
ZANA ABAZI RAMADANI soprano
EDON RAMADANI piano

Program: Haydn, Schubert, Beethoven, Edon Ramadani, Gjergj Kaçinari, Avni Mula


___________________

Katër muzicientet nga Rusia, Rumania dhe Greqia, u takuan në Vjenë dhe formuan kuartetin Selini Quartet në 2017. Që atëherë, falë angazhimit të tyre ndaj partiturës, kombinuar me tingullin e tyre të fuqishëm dhe gamën e gjerë të emocioneve, ato kanë performuar nëpër Evropë dhe kanë fituar çmime prestigjioze, si ” Prague SpringInternational Music Competition” (Republika Çeke), “Mdw great talent award” (Austri), “Ysaye International Music Competition”, “Szymanowski International Music Competition” (Poloni).

Të gjitha këto kanë bërë që tashmë Kuarteti Selini të përzgjidhet për të përfaqësuar skenën muzikore të Austrisë në mbarë botën, përmes programit “NASOM-New Austrian Sound Of Music”, për sezonin 2020-2022.

Shfaqjet e tyre kanë përfshirë paraqitje në “Ghent Festival of Flanders”, “Grafenegg Festival”, “Streirisches Kammermusikfestival”, “Istanbul Music Festival”, “Steirisches Kammermusikfestival” në Graz, në “Harmos Festival” në Portugali, në “Prague Clarinet Days”.
Nën drejtimin e Johannes Meissl (Artis Quartett), ato kanë punuar që nga formimi i tyre, për të zhvilluar edhe më thellë kuptimin ndaj muzikës.

__

Coming from Russia, Romania and Greece, the four musicians met in Vienna, where they formed the Selini Quartet in 2017. Since then, thanks to their commitment to the score, combined with their powerful sound and wide range of emotions, they have been performing around Europe and have won prestigious awards, such as “Prague SpringInternational Music Competition” (Czech Republic), “mdw great talent award” (Austria), “Ysaye International Music Competition”, “Szymanowski International Music Competition” (Poland).

All these have now led the Selini Quartet to be selected to represent Austria’s music scene across the world, through the “NASOM-New Austrian Sound Of Music ” program, for the seasons 2020-2022.

Their performances have included appearances at the “Ghent Festival of Flanders”, “Grafenegg Festival”, “Streirisches Kammermusikfestival”, “Istanbul Music Festival”, “Steirisches Kammermusikfestival” in Graz, at the “Harmos Festival” in Portugal, at the “Prague Clarinet Days“ Festival and more.

With the guidance of Johannes Meissl (Artis Quartett), they have been working since their formation, on developing the deepest understanding of music.

____________________

ReMusica Festival l Edicioni 21 Edition

05 > 13.04.2022

THE SOUND OF CHANGE

Prishtine, Kosovë