ReMusica Festival

The Basic Needs of Life by Holger Meik Mertin

  • Date: May 6, 2023
  • Time: 13:00
  • Location Prishtinë, Kosovë
  • Venue: Termokiss

Performance installation

Holger Meik Mertin

Artisti gjerman Holger Maik Mertin fton audiencën në një hapësirë ​​për të dëgjuar dhe ndier parimet bazë të jetës. Duke filluar me ciklin e frymëmarrjes dhe ritmin e rrahjeve të zemrës, deri në atë pikë ku bota e brendshme dhe e jashtme bëhen një. 

Holger Maik Mertin creates a space to listen and hear the basic principles of life. Starting with the cycle of breathing and the consistent rhythmic nature of the heartbeat, the installation creates a space to become one with the inner and the outer world.
__

Holger Maik Mertin është artist i tingullit dhe lëvizjeve, si dhe ambientalist nga Këlni i Gjermanisë. Ai e kthen një hapësirë arkitekturale në instrument muzikor. Për 10 vjet ligjëroi dhe hulumtoi në fushën e semiotikës së tingujve në kuadër të projekteve ndërdisiplinore në Universitetin e Këlnit. Ai bashkëpunoi me muzicientë/artistë si: Eberhard Kranemann (ish-Kraftwerk), Jaki Liebezeit (Can), WDR Radio Orkestrën e Këlnit dhe Teatrin e Baletit Pforzheim.

Holger Maik Mertin is a sound – movement artist and sustainability activist. He turns the architectural room and environmental surroundings into musical instruments. Mertin collaborated with internationally renowned musicians and artists like Jaki Liebezeit (Can), Eberhard Kranemann (ex Kraftwerk), WDR Rundfunkorchester und Ballett Theater Pforzheim.