ReMusica Festival

EARTH & WIND: Electroacoustic & Acousmatic Night: ELIZABETH ANDERSON l ReMusica Festival 2022

  • Date: April 9, 2022
  • Time: 20:00
  • Location ReMusica Festival – Teatri ODA
  • Venue:
????? & ????: ??????????????? & ?????????? ?????
????????? ???????? kompozitore / composer

09.04 Sat l Teatri ODA l 20:00h

???????: ?????????, ????????, ????? ?????, ?????? ????, ????????, ????????

______________
PROGRAM
??????? ?????????
Rituellipses
?????-?????? ????????
Odeur du soufre
??????? ????? ?????
Haïkus Printemps
?????? ????
Lament of the Earth
????? ????????
Voices Part III – Resistance
????????? ???????? ??? ????????? ??????
Solar Winds
________________________________
Koncerti Electroakustik & Akuzmatik i titulluar “???? ??? ???” spacializohet në oktofoni nga kompozitorja Elizabeth Anderson. Krijimtaria artistike e Elizabeth përfshin vepra akusmatike, mikse dhe radiofonike, poashtu vepra për instalacione multimediale dhe tingullore. Muzika e saj ka fituar çmime ndërkombëtare dhe është interpretuar në skena ndërkombëtare që nga viti 1990.
Elizabeth Anderson doktoroi në kompozimin elektroakustik në City University London (Angli, UK) në 2011. Ajo aktualisht ligjëron pranë Konzervatorit Mbretëror ARTS2, Mons në Belgjikë.
Ajo punoi si profesoreshë e kompozimit elektroakustik në Académie de Soignies nga viti 1994 deri në 2002 dhe më pas ajo iu bashkua departamentit të kompozicionit elektroakustik të Konservatorit Mbretëror të Mons në 2003, ku aktualisht jep mësim.
Stephan Dunkelman (post-humous), Donika Rudi, Todor Todoroff dhe Elizabeth Anderson janë anëtarë të ?????? – ?????, ???????? ????? ??̈? ??????̈? ???????????????.
_____________________
Electroacoustic & Acousmatic concert titled “Earth and Wind” is spacialized in octophony by Elizabeth Anderson. Elizabeth’s artistic production comprises acousmatic, mixed, and radiophonic works as well as works for multimedia and sound installations. Her music has won international awards and has been performed in international venues since 1990.
She earned a doctorate in electroacoustic composition at City University London
(England, UK) in 2011. She currently teaches at ARTS2, Mons, Belgium.
Professor of electroacoustic composition at the Académie de Soignies from 1994 to 2002, she joined the electroacoustic composition department of the Royal Conservatory of Mons in 2003, where she currently teaches.
Stephan Dunkelman (post-humous), Donika Rudi, Todor Todoroff and Elizabeth Anderson are members of the ?????? – ????? ??? ??????? ?????????? ??? ??????????????? ?????.
________________
???????? ???????? ? ???????? ?? ???????
05 > 13.04.2022
??? ????? ?? ??????
Prishtinë, Kosovë
www.remusicafestival.com
The 21st edition of the ReMusica Festival “??? ????? ?? ??????” addresses the topic of climate change and calls for raising awareness on climate action. All this is reflected in this year’s program, making sure that a number of pieces on this topic are reflected, focusing on the four elements of nature – ?????, ?????, ??? ??? ????.