ReMusica Festival

100% SHOSTAKOVICH: ASASELLO STRING QUARTET

  • Date: September 17, 2021
  • Location
  • Venue: WebRemusica

100% SHOSTAKOVICH: ASASELLO STRING QUARTET

 

Rostislav Kozhevnikov violin 

Barbara Streil violin 

Justyna Sliwa viola 

Teemu Myöhänen Cello

________

 

PROGRAM

 

Dmitri Schostakowitsch
Streichquartett nr. 9 Es-Dur op. 117 

Moderato con moto — attacca

Adagio –  attacca

Allegretto – attacca

Adagio – attacca

Allegro

          

Dmitri Schostakowitsch 

Streichquartett nr.12 Des-Dur op. 133 

 

Moderato – Allegretto – Moderato

Allegretto – Adagio – Moderato – Allegretto

Drinor Zymberi
Puls

 

Biografi

Asasello Quartet është ansambël evropian, i themeluar në vitin 2000 nga studentët në klasën e muzikës së dhomës së Walter Levin në Konservatorin e Bazelit. Muzikantët kanë vazhduar të veçohen si interpretues të shquar të repertorit klasik/romantik, muzikës klasike moderne dhe tutje. Katër themeluesit përfunduan studimet e tyre me Alban Berg Quartett dhe David Smeyers në Këln Hochschule für Musik und Tanz. Vlerësimet dhe çmimet e shumta si dhe grantet i kanë mundësuar grupit të realizojë koncepte origjinale dhe të vejnë në praktikë ide të reja, teknika regjistrimi dhe forma të koncertimit. Programet e Asasellos janë inteligjente dhe të sofistikuara, asnjëherë të zakonshme. 

Nëse është e nevojshme, “Asasellot” do të hidhen me kënaqësi nga karriget e tyre ose nga kostumet e tyre.

Rostislav Kozhevnikov violinë / violin

Barbara Streil violinë / violin

Justyna Sliwa Viola 

Teemu Myöhänen Cello

 

______

 

The Asasello Quartet is an european ensemble, founded in the year 2000 by students in Walter Levin’s chamber music class of the Basel Conservatory. The musicians have gone on to make a name for themselves as outstanding interpreters of the classical/romantic repertoire, modern classical music and more. The founding four completed their formal studies with the Alban Berg Quartett and David Smeyers at the Cologne Hochschule für Musik und Tanz. Numerous accolades and awards as well as project funding grants have allowed the group to realize original concepts and to put new ideas, recording techniques and forms of concertizing into practice. Asasello programs are intelligent and sophisticated, never mainstream. If need be, “the Asasellos” will gladly jump from their chairs or out of their tuxes.

 

Rostislav Kozhevnikov violinë / violin

Barbara Streil violinë / violin

Justyna Sliwa Viola 

Teemu Myöhänen Cello