ReMusica Festival

Special EFFE label 2021: ReMusica Festival has received the “Badge of Invention” and has been named a “Remarkable Arts Festival”

We are delighted to announce that ReMusica Festival has received the “Badge of Invention” and has been named a “Remarkable Arts Festival” from EFFE Label 2021 and European Festivals Association (EFA), alongside other great festivals around Europe.

We would like to express our deepest acknowledgments to every performer who has been part of ReMusica, to the audience, and to the festival team for making ReMusica exceptional.

The featured article on ReMusica as a remarkable arts festival can be found on the official EFA website https://www.festivalfinder.eu/news/festivals-stories-remusica-festival

______

Festivali ReMusica emërohet si festival i shquar i arteve në Evropë dhe merr etiketën “Badge of Invention” për edicionin e vitit 2020!

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Festivali ReMusica ka marrë etiketën “Badge of Invention” dhe është emëruar si festival i shquar i arteve nga EFFE Label 2021 dhe Shoqata e Festivaleve Evropiane (EFA), së bashku me festivale të tjera të mëdha në Evropë.

Ne dëshirojmë t’i shprehim mirënjohjet tona më të thella çdo interpretuesi që ka qenë pjesë e ReMusica, publikut dhe ekipit të festivalit që bëri ReMusica të dalluar nga festivalet tjera.

Artikulli i paraqitur mbi ReMusica si një festival i shquar i arteve mund të gjendet në faqen zyrtare të EFA-s : https://www.festivalfinder.eu/news/festivals-stories-remusica-festival

Have your say