ReMusica Festival

Përfundon Edicioni 19 i Festivalit ReMusica duke e shënuar 250 vjetorin e mjeshtrit L.V. Beethoven me MINGUET STRING QUARTET

Minguet String Quartet at ReMusica Festival 2020

(English below) Koncerti i fundit i Festivalit Ndërkombëtar të Prishtinës ReMusica na ofroi një interpretim madhështor të një programi heterogjen nga Minguet String Quartet.

Kuarteti gjerman u themelua në vitin 1988 dhe interpretoi pothuajse kudo në botë, repertori i tyre është kryesisht klasik-romantik por gjithastu eksploron edhe muzikën bashkëkohore.

Emri i kuartetit i referohet filozofit spanjoll Pablo Minguet (1733-1778) që ishte një komunikues i I cili promovonte  të gjitha llojet e arteve dhe kulturës tek njerëzit, ashtu si bën edhe edhe vet kuarteti.

Siç u përmend më parë, programi i koncertit ishte i ndryshëm përgjatë shekuj dhe është i përshtatshëm qe t’i qasemi në një rend kronologjik. ‘Katër kancelarët’ e Johannes Ockeghem (1410-1497) na dhanë një « gllënjkë” të shkollës flamane. Megjithëse, nuk dimë aq shumë për jetën e tij dhe ndoshta veprat e tij nuk ishin edhe aq shumë në numër por ajo cka është e sigurtë është se ai kishte një ndikim të madh tek I njohuri Josquin des Prez.

‘Streichquartett op 131’ dhe ‘Streichquartett op 132’ i Beethoven (1770-1827) janë kuartete të shkruara rreth viteve 1825-1826 ishin ‘zemra’ e koncertit, të interpretuara për mrekulli.

Këto vepra i përkasin periuhës së fundit të jetës së Beethoven dhe ato tregojnë humbjen e strukturave tipike të njohura. ‘Ave Maria’ (scala enigmatica armonizzata a 4 voci miste) nga Giuseppe Verdi (1813-1901) është një zgjedhje e guximshme, meqë nuk është aq e zakonshme ta dëgjosh në një koncert.

Çfarë do të thotë saktësisht scala enigmatica? Scala enigmatica ëhtë një shkallë e pazakontë që ka elemente të shkallës dur dhe mol. Megjithëse kompozitori G. Verdi padyshim është më i njohur për opera sesa për këtë vepër korale.

E fundit por jo më pak e rëndësishmja, ‘Mit innigster Empfindung’ nga Ardian Halimi, kompozitori i talentuar kosovar i formuar në Gjermani, me premierën botërore , vepër e porositur nga ReMusica, i dha një frymë bashkëkohore koncertit.

Me këtë koncert dedikuar Beethoven-it, ReMusica Festivalit i vjen fundi, përerisa dëshira për të gjithë është që vitin e ardhshëm të ketë një jetë ‘normale’ dhe festival që bashkon muzikantët dhe publikut, sepse  është shpirti I ndarjes së muzikës. RISE!

Manfredo Gambino, musicologist


*
ReMusica Festival ends its 19th Edicion with a concert dedicated to L.v.Beethoven with MINGUET STRING QUARTET

The last concert of this strange times at Edition of ReMusica international festival offered us a majestic execution of a heterogeneous programme by the Minguet String Quartet.
The german quartet was founded in 1988 and performed almost everywhere in the world, their repertory is mostly classical-romantic but it explores sometimes also contemporary music.

The name of the quartet refers to the Spanish philosopher Pablo Minguet (1733-1778) that was an arts communicator interested in promoting all kind of arts and culture towards people, exactly as the quartet.

As mentioned before, the programme of the concert was various through the centuries and it is convenient to approach it in a chronological order.
The ‘Four chansons’ of Johannes Ockeghem (1410-1497) gave us a “sip” of the Flemish school. We don’t know so much about his life and probably his works were not that much but for sure he had a great influence on the most well-known Josquin des Prez.
‘Streichquartett op 131’ and ‘Streichquartett op 132’ of Beethoven (1770-1827) composed around 1825-1826 were the ‘heart’ of the concert, very well played.

These works belong to the late phase of Beethoven’s life and they show the loss of typical recognizable structures. ‘Ave Maria’ (scala enigmatica armonizzata a 4 voci miste) of Giuseppe Verdi (1813-1901) is a courageous choice, it is not so common to hear it in a concert.

What does it mean exactly scala enigmatica? It is an unusual scale that has elements of major and minor scales. Verdi is definitely most known for operas than for this choral work.

Last but not least, ‘Mit innigster Empfindung’ by Ardian Halimi, talented kosovar composer formed in Germany that with its piece, world premiere commissioned by ReMusica, gave a contemporary touch to the concert.

With this concert dedicated to L.V.Beethoven, ReMusica International Festival comes to an end, the wish that we all have is that next year there will be a ‘normal’ life and the festival with the interaction between musicians and public, that is the best spirit of sharing music. RISE!

Manfredo Gambino, musicolog

Have your say