ReMusica Festival

MIKRO MAKRO The Transforming Space with Holger Maik Mertin

Vendos ? dhe përjeto hapësirën! Artisti gjerman i Performancës dhe tingullit Holger Maik Mertin i shmanget përdorimit të instrumenteve “normale”. Në vend të kësaj arkitektura dhe akustika e ndërtesës së Termokiss bëhet instrument.Në këtë shfaqje, Mertin lundron në mënyrë stilistike mes fushave të artit të tingullor ”unplugged”dhe performancës, vallëzimit bashkëkohor dhe performancës muzikore. Hapësira dhe zona të ndryshme bëhen nën instrumente të pavarura, përkatësisht dyshemeja, sipërfaqet e dritareve, muret, ajri vibrues dhe gjithashtu objektet që gjenden në dhomë.>> Koha: 18:00 >> Facebook Live >> ReMusica Festival 20 >> MIKRO MAKRO: The Transforming Space with Holger Maik Mertin

______________________

Put your ? and feel the space! Termokiss is an architectural and social space that hosts his performative action.Holger explores the micro and macro structures of the room. The typical grey colour of the brutalist style architecture corresponds with the organic tools he uses. House bricks, a dried up Christmas tree, metal tubes for constructing work, tree leaves and a sphere out of concrete merge with the architectural space.>> Koha: 18:00 >> Facebook Live >> ReMusica Festival 20 >> MIKRO MAKRO: The Transforming Space with Holger Maik Mertin

Have your say