ReMusica Festival

 ReMusica Festival 2023 PROGRAM REVEAL

PROGRAM REVEAL  3-23 May 2023, Prishtina (Kosovo)

 • ReMusica Festival 2023 PROGRAM REVEAL  3-23 May 2023, Prishtina (Kosovo)
 • Get ready for twenty days of rich musical experience with a program featuring everything from classical music masterpieces to innovative new performances, internationally renowned artists to local talents, and older to younger generations.
 • Over 200 participants from all over Europe
 • With the message on the importance of mental health and well-being, the program includes numerous pieces by international and Albanian composers & 9 world premières.
 • There will be immersive discussions & artists’ talks, workshops, masterclasses, installations, and unique performances where music meets meditation
 • Explore the program of our 22nd edition
  and don’t forget…inhale – exhale ….

ReMusica PROGRAM 2023 3-23 Maj 2023, Prishtinë (Kosovë)

 • Bëhuni gati për njëzet ditë për eksperienca të pasura muzikore,  me një program duke filluar nga kryeveprat e muzikës klasike deri te performancat e reja inovative, artistë të njohur ndërkombëtarisht deri te talentët vendas, nga brezat e vjetër e deri tek gjenerata e reja
 • Me mbi 200 pjesëmarrës nga Kosova dhe e gjithë Evropa
 • Me mesazhin për rëndësinë e shëndetit dhe mirëqenies mendore, programi i Edicioni të 22-të i ReMusicas përfshin vepra të shumta të kompozitorëve ndërkombëtarë dhe shqiptarë dhe me 9 premiera botërore.
 • Do të ketë diskutime gjithëpërfshirëse dhe biseda artistësh, seminare, masterklasa, instalacione dhe shfaqje unike ku muzika bashkohet me meditimin
 • Eksploroni programin e edicionit tonë të 22-të
  dhe mos harroni… inhale – exhale…

Have your say