ReMusica Festival

Punëtori: ReChange Air & Water | ReMusica Festival 2022

????̈????: ???????, ?????? ? ?????????, ??????????? & ???????? ??? ????̈? ???? & ???
?????: ???? ?????, ??????????

03 > 07.04 Fakulteti i Arteve – Departamenti i Muzikës – Universiteti i Prishtinë (UP)

Punëtoria ka për qëllim krijimin e një databaze të tingujve mbi temën ???? & ??? dhe ndërtimin e materialeve të reja tingullore, përmes transformimit, editimit të tingujve & ndërtimin e soundscapes.

Programi i punëtorisë ndahet në tri pjesë,
• ??????? dhe përpunim të tingujve
• ???̈???? dhe kompozim të copëzave tingullore
• ????????? / ???????????̈ publike të pjesëve audio-vizuale nga vetë vijuesit e punëtorisë në kuadër të Festivalit ReMusica

Numri i pjesëmarrësve është i limituar.
?????? ??̈? ????̈???? ???? ?? ????̈? : ?? ???? ???? në emailin: [email protected]