ReMusica Festival

THE FRENCH TOUCH

  • Date: September 22, 2021
  • Location
  • Venue: LIVE

THE FRENCH TOUCH: 

THEO FOUCHENNERET piano 

PIERRE FOUCHENNERET violinë / violin

________

 

PROGRAM

 

  1. Schumann

Sonata no. 1  

 

  1. Bartok

Rhapsody nr. 1

 

  1. Fauré

Sonate no. 2

 

Rafet Rudi

Rondo

 

Pierre Fouchenneret është një nga violinistët më të mirë francezë, i mirënjohur që nga mosha e re. Në shfaqjet e tij mjeshtërore skenike, të cilat janë “dërrmuese” sipas Ouest France, Pierre Fouchenneret mund të marrë rreziqe dhe të befasojë publikun e tij i cili vazhdimisht është në rritje. Ai mban çmimin e parë për violinë në CNR – Konservatori Rajonal Kombëtar – në Nice, ndërsa në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare fitoi çmimin e parë për violinë dhe muzikë dhome në CNSM – Konservatori Kombëtar Superior të Muzikës – në Paris. Për më tepër ai është një fitues i çmimit për Nataxis si dhe i Çmimit të Madh të Konkursit Ndërkombëtar të muzikës së dhomës në Bordo. Virtuoziteti i tij, “loja e tij intensive, e saktë dhe shumëngjyrëshe” (Classica) dhe lëvizja e tij, vlerësohen nga orkestrat franceze dhe ndërkombëtare si ato në Bordeaux Aquitaine, Dijon, Filharmonia në Nice, Brno, Baltik në Shën Petersburg.

 Théo Fouchenneret është fitues i cmimit të parë në Konkursin Ndërkombëtar të Gjenevës (2018) para se të shquhet si “solist i zbuluar” në Victoires de la Musique Classique në Francë. Në të njëjtin vit ai fitoi çmimin e parë, si dhe pesë çmime speciale në Konkursin Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës në Lyon me Trio Messiaen. I duartrokitur nga sallat e mëdha dhe festivalet ndërkombëtare, ai performon me muzikantë të njohur ndërkombëtarisht si Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux etj. Në vitin 2018, Mirare botoi albumin që ishte bashkëpunim me Trio Messiaen dhe klarinetistin Raphael Sévère kushtuar Kuartetit të Olivier Messiaen “Për Fundin e Kohës”, si dhe Studimeve gjyqësore të Thomas Adès nga Tempest. Në Mars 2020, albumi i tij i parë solo u botua nga Dolce Volta, një regjistrim kushtuar sonateve të famshme të Beethoven Waldstein dhe Hammerklavier.

__________

Pierre Fouchenneret is one of the best French violinists, he has enjoyed a strong recognition right back to his tender years. In his masterly performances on stage, which are “overwhelming” according to Ouest France, Pierre Fouchenneret can take risks and surprise his public which is continuously growing. He holds the first prize for violin at the CNR – National Regional Conservatory – in Nice, while at sixteen he won the first prize for violin and chamber music at the CNSM – National Superior Conservatory of Music – in Paris. Furthermore he is a prize winner for Nataxis, and for the Grand Prize of the International Competition of chamber music in Bordeaux. His virtuosity, “his intense, precise and colourful playing” (Classica) and his buoyancy are appreciated by French and international orchestras as the ones in Bordeaux Aquitaine, Dijon, The Philharmonic in Nice, Brno, the Baltic in St Petersburg.

 

Théo Fouchenneret won the first prize at the Geneva International Competition (2018) before being named “Instrumental solo revelation” at the Victoires de la Musique Classique in France. The same year he won first prize as well as five special prizes at the Lyon International Chamber Music Competition with the Messiaen Trio. ​Applauded by large halls and international festivals, he performs with internationally recognized musicians such as Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux etc. In 2018, Mirare released an album with the Messiaen Trio and clarinetist Raphael Sévère dedicated to Olivier Messiaen’s Quartet “For the End of Time”, as well as Thomas Adès’ Court Studies from the Tempest. In March 2020, his first solo album had been released by Dolce Volta, a recording dedicated to Beethoven’s great Waldstein and Hammerklavier sonatas.