ReMusica Festival

Sound Installation | “Karkalecët e ëndrrës”

  • Date: April 5, 2022
  • Location Galeria e Arteve e Kosoves
  • Venue:
????? ???????????? | ??????????? ????????? “??? ???????? ?? ??̂??” ?????????̈? ? ?̈?????̈? nga Félix Blume
_____
05.04 – 13.04 Galeria Kombëtare e Kosovës | National Gallery of Kosova
ReMusica Festival 2022
_______
?????????̈? ? ?̈?????̈? përbëhet nga një instalacion tingullor dhe një film i shkurtër që eksploron këngën e karkalecëve. Projekti bashkon artin dhe shkencën për të reflektuar mbi pasojat e ndryshimeve klimatike në shoqëri.
Meqenëse shpesh dëgjojmë këngën e karkalecëve në kor, me këtë projekt kërkuam tiparet në çdo karkalec. “Altoparlantët e karkalecëve” në instalacion luajnë incizimet e këngës së karkalecëve mashkullorë gjatë natës, të incizura nga fëmijët. Për filmin e shkurtër u përdorën elementet e rrëfimit: si përgjigje ndaj zhdukjes së insekteve, një grup shkencëtarësh krijuan karkalecat elektronikë në mënyrë që edhe pasi të zhduken, ata të vazhdojnë të këndojnë ndërsa ne ëndërrojmë.
Félix Blume (Francë, 1984) është artist dhe inxhinier i tingullit. Ai punon dhe jeton midis Meksikës, Brazilit dhe Francës.
Tingulli është materiali bazë për veprat, videot, veprimet e instalimet e tij tingullore. Puna e tij është e përqendruar në dëgjim, duke na ftuar të perceptojmë ndryshe mjedisin tonë. Ai shpesh bashkëpunon me komunitetet, duke eksploruar dhe prezantuar veprat e tij në hapësira publike. Ai është i interesuar në interpretimin bashkëkohor të miteve, në dialogun njerëzorë me kontekstin natyror dhe atë urban – aty ku zërat rrëfejnë më shumë se fjalët.
___
Dream’s Cricket consists of a sound installation and a short film exploring the song of crickets. The project gathers art and science in order to reflect on the consequences the climate change has on society. Since we often listen to crickets in chorus, with this project we looked for the singularity in each cricket. The “speaker-crickets” in the installation play recordings of the male’s singing at night, done by children during a workshop. For the short film we used the devices within a story: in response to insect extinction, a group of scientists developed electronic crickets so that even after they vanish, they keep singing while we dream.
Félix Blume (France, 1984) is a sound artist and sound engineer. He works and lives between Mexico, Brazil and France.
Sound is his basic material for sound pieces, videos, actions and installations. His work is focused on listening, inviting us to perceive our surroundings differently. He often collaborates with communities, exploring and presenting his works in public space. He is interested in contemporary interpretation of myths, in human dialogues both with natural and urban contexts, in what voices can tell beyond words.
_______________
???????? ???????? ? ???????? ?? ???????
05 > 13.04.2022
??? ????? ?? ??????
Prishtinë, Kosovë
www.remusicafestival.comThe 21st edition of the ReMusica Festival “??? ????? ?? ??????” addresses the topic of climate change and calls for raising awareness on climate action. All this is reflected in this year’s program, making sure that a number of pieces on this topic are reflected, focusing on the four elements of nature – ?????, ?????, ??? ??? ????