ReMusica Festival

Tonight at ReMusica Festival: ??? ?????? ????? ?????? ???????????? violinë / violin ???́? ???????????? piano

Ngadalë po i afrohemi fundit të Edicionit 20 të ReMusicas. ??? ?????? ??????????? ???????????? violinë l violin???́? ???????????? pianoPierre Fouchenneret is one of the best French violinists. In his masterly performances on stage, which are “overwhelming” according to Ouest France, Pierre Fouchenneret can take risks and surprise his public. He is a prize winner for Nataxis, and for the Grand Prize of the International Competition of chamber music in Bordeaux. His virtuosity, “his intense, precise and colourful playing” (Classica) and his buoyancy are appreciated by French and international orchestras as the ones in Bordeaux Aquitaine, Dijon, The Philharmonic in Nice, Brno, the Baltic in St Petersburg.While Théo Fouchenneret won the first prize at the Geneva International Competition (2018) before being named “Instrumental solo revelation” at the Les Victoires de la Musique Classique in France. The same year he won first prize as well as five special prizes at the Lyon International Chamber Music Competition with the Messiaen Trio. ​Applauded by large halls and international festivals, he performs with internationally recognized musicians such as Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux etc. In March 2020, his first solo album had been released by La Dolce Volta, a recording dedicated to Beethoven’s great Waldstein and Hammerklavier sonatas.>>

8 PM>>

Link: www.remusicafestival.com/live

____

Pierre Fouchenneret, është një nga violinistët më të mirë francezë. Në shfaqjet e tij mjeshtërore skenike, të cilat janë “dërrmuese” sipas Ouest France, Pierre Fouchenneret mund të marrë rreziqe dhe të befasojë publikun e tij. Virtuoziteti i tij, “loja e tij intensive, e saktë dhe shumëngjyrëshe” (Classica) dhe lëvizja e tij, vlerësohen nga orkestrat franceze dhe ndërkombëtare si ato në Bordeaux Aquitaine, Dijon, Filharmonia në Nice, Brno, Baltik në Shën Petersburg.Përderisa Théo Fouchenneret është fitues i cmimit të parë në Konkursin Ndërkombëtar të Gjenevës (2018) para se të shquhet si “solist i zbuluar” në Les Victoires de la Musique Classique në Francë. I duartrokitur nga sallat e mëdha dhe festivalet ndërkombëtare, ai performon me muzikantë të njohur ndërkombëtarisht si Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev, Roland Pidoux etj. Në Mars 2020, albumi i tij i parë solo u botua nga La Dolce Volta, një regjistrim kushtuar sonateve të famshme të Beethoven Waldstein dhe Hammerklavier.>>

Koha: 20:00>>

Linku: www.remusicafestival.com/live

Special recognition | Falenderim i veçantë

Ambassade de France au Kosovo – French Embassy in Kosovo

https://fb.watch/8bhrp2iT6-/

Have your say