ReMusica - Festivali Ndërkombëtar i Prishtinës

KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONIC CHOIR