ReMusica - Festivali Ndërkombëtar i Prishtinës

Konferenca Ndërkombëtare “Festivalet: Perspektiva Ballkanike dhe Europiane”

  • Date: May 28, 2018
  • Time: 10:00
  • Location
  • Venue: Hotel Prishtina

E hënë / Monday 28 MAJ

10:00  Hotel Prishtina
Konferenca Ndërkombëtare “Festivalet: Perspektiva Ballkanike dhe Europiane”